Se­ri­ja je pu­na ru­pa, sre­ćom, spa­ša­va je hu­mor

U os­no­vi je pri­ja­telj­stvo dvi­ju že­na ko­je su se upoz­na­le na sku­pu po­dr­ške oso­ba­ma ko­je su iz­gu­bi­le naj­mi­li­je

24sata - Cafe 24 - - SERIJE NA NETU -

se na­gi­nje pre­ma dra­mi i spre­ča­va je da se ot­kli­že u ne­po­treb­nu pa­te­ti­ku te pri­kri­va na­iv­ne ras­ple­te. U os­no­vi se­ri­je je “neo­bič­no i slu­čaj­no” pri­ja­telj­stvo dvi­ju že­na sklop­lje­no na sku­pu po­dr­ške oso­ba­ma ko­je su iz­gu­bi­le svo­je naj­mi­li­je. Jen (Chris­ti­na Ap­ple­ga­te) iz­gu­bi­la je su­pru­ga u pro­met­noj ne­sre­ći, a vo­zač ko­ji ga je po­ga­zio na noć­nom jog­gin­gu po­bje­gao je s mjes­ta ne­sre­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.