OBITELJSKI KA­OS

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM NEDJELJA 9. 6. -

Dvo­je sa­mo­hra­nih ro­di­te­lja, Jim (Adam Sand­ler) i La­uren (Drew Bar­rymo­re) od­la­ze na pr­vi spoj ko­ji za­vr­ši ka­tas­tro­fal­no, pa se obo­je slo­že oko jed­ne stva­ri: vi­še se ni­kad ne že­le vi­dje­ti. Me­đu­tim, kad se obo­je slu­čaj­no pri­ja­ve za obiteljski od­mor s dje­com, na­đu se u is­to­me od­mo­ri­štu gdje su pri­si­lje­ni tje­dan da­na di­je­li­ti apart­man.

ŽANR: ROM. KOM., 2014., SAD REŽIJA: FRANK CORACI ULOGE: ADAM SAND­LER ★★★ ★★

FILM NOVA TV 21:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.