SPORTSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 9. 6. PROGRAM - -

ARENASPORT 1

15:00 Ru­ko­met KIEL - HANNOVER 17:00 Atle­ti­ka IAAF WOR­LD CHALLENGE HENGELO 19:30 Dokumentar­ni Film BEST OF ENEMIES LA VS. CELTIC 3. DIO 21:00 Ko­šar­ka BARCELONA - ZARAGOZA GAME 2 23:00 emi­si­ja ROAD TO TOKYO EP 1 23:30 Ta­ekwon­do GRAND PRIX ROME DAY 2

ARENASPORT 2

12:00 Od­boj­ka na pi­je­sku AYDIN FI­NA­LE Ž 13:10 Bej­z­bol BOS­TON - TAMPA BAY 15:00 Ru­ko­met BERGISHER - FLENSBURG 17:00 Pli­va­nje MONACO DAN 1 19:00 For­mu­la 1 INSIDE LINE 19:30 For­mu­la 1 VN KA­NA­DE: STUDIO F1 20:10 For­mu­la 1 VN KA­NA­DE: UTR­KA 22:30 Ru­ko­met KIEL - HANNOVER

SPORTKLUB 1

16:00 Od­boj­ka - Li­ga na­ci­ja (M): Ru­ssia - Italy LI­VE 17:45 No­go­met Li­ga na­ci­ja - za 3. mjesto 19:30 Eu­ro­pe­an Le Mans Se­ri­es: Mon­za - Pre­gled 20:30 Tur­ska ko­šar­ka Playoff - 1/2 Fi­na­le (G4) 22:10 Od­boj­ka - Li­ga na­ci­ja (M): Ca­na­da - Ser­bia LI­VE 23:45 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta

SPORTKLUB 2

16:55 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta 17:10 No­go­met Kvalifikac­ije za EP - Pre­gled (SUBOTA) 18:00 Od­boj­ka - Li­ga na­ci­ja (M): Ser­bia - Aus­tra­lia 19:45 Mo­bil 1 the Grid 20:10 NBA We­ek­ly: Beyond the Pa­int (1/2) 20:45 No­go­met Li­ga na­ci­ja - FI­NA­LE LI­VE 23:00 Nje­mač­ka ko­šar­ka Playoff - 1/2 Fi­na­le (G3): Ol­den­burg - Al­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.