ZOOLANDER 2

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM UTORAK 11. 6. -

Ka­da mis­te­ri­oz­ni ubo­ji­ca poč­ne ubi­ja­ti naj­ljep­še lju­de svi­je­ta, In­ter­po­lo­va agen­ti­ca Va­len­ti­na Valencia shva­ti da je ključ ovog za­ple­ta kod biv­ših mo­de­la De­re­ka (Ben Stil­ler) i Han­se­la (Owen Wil­son). Os­po­sob­lja­va­ni za do­bro ču­va­ne taj­ne mi­si­je, mo­ra­ju se vra­ti­ti svi­je­tu vi­so­ke mo­de, vra­ti­ti sta­ru sla­vu i spa­si­ti ži­vo­te mno­gih.

ŽANR: KOMEDIJA, 2016., SAD REŽIJA: BEN STIL­LER ULOGE: BEN STIL­LER, OWEN WIL­SON ★★★ ★★

FILM NOVA TV 23:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.