SPORTSKI PROGRAM

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK, 13. 6. PROGRAM - -

ARENASPORT 1

18:00 No­go­met MLS MAGAZIN 18:30 Au­to­mo­bi­li­zam WRC ITALIJA 19:00 Au­to­mo­bi­li­zam WRC ITALIJA LI­VE STAGE 1 20:00 Dokumentar­ni film RAND UNIVERSITY 21:00 Ko­šar­ka ZARAGOZA - BARCELONA GAME 4 23:00 Dokumentar­ni film PEAKING EP 1 23:30 Pli­va­nje CANET DAN 2

ARENASPORT 2

14:00 Od­boj­ka HRVATSKA - ESTONIJA 16:00 Ko­šar­ka VALENCIA/UNICAJA - REAL MADRID GAME 4 17:35 For­mu­la 1 INSIDE LINE 18:00 No­go­met CRUZEIRO - FLUMINENSE 20:00 Ho­kej BOS­TON - ST LOUIS GAME 7 22:00 Au­to­mo­bi­li­zam WRC ITALIJA LI­VE STAGE 1 23:00 Ba­se­ball TAMPA BAY - OAKLAND

SPORTKLUB 1

17:00 Od­boj­ka - Li­ga na­ci­ja (Ž): So­uth Ko­rea - Bul­ga­ria LI­VE 18:45 Na da­naš­nji dan 19:00 Trans Wor­ld Sport 20:00 Od­boj­ka - Li­ga na­ci­ja (Ž): Italy - Ru­ssia LI­VE 21:45 Špa­njol­ska li­ga - Naj­bo­lje obra­ne 22:30 NASCAR: Mic­hi­gan - Pre­gled 23:30 No­go­met U17 Sa­ra­je­vo: Cr­ve­na zvez­da - Lo­ko­mo­ti­va Plov­div

SPORTKLUB 2

17:00 No­go­met U17 - Sa­ra­je­vo: Cr­ve­na zvez­da - Lo­ko­mo­ti­va Plov­div LI­VE 18:30 Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta 18:40 Fast Zo­ne 19:05 NBA Ac­ti­on 19:30 No­go­met Kvalifikac­ije za EP - Pre­gled 4. KOLA 20:25 Pre­mi­er Le­ague Magazin 21:00 Se­gun­da di­vi­si­on Playoff - 1/2 Fi­na­le B (1st leg) LI­VE 23:00 Od­boj­ka - Li­ga na­ci­ja (Ž): Bra­zil - Ser­bia

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.