U VR­TLO­GU MO­ĆI

24sata - Cafe 24 - - PETAK 14. 6. -

Eli­za­beth Slo­ane (Jessica Chas­ta­in) ne­mi­lo­srd­na je lo­bis­ti­ca ko­ju po­zo­vu da se po­ja­vi na sas­lu­ša­nju pred ame­rič­kim Kon­gre­som, ka­ko bi od­go­vo­ri­la na pi­ta­nja o mo­gu­ćem kr­še­nju etič­kih pra­vi­la Se­na­ta. Tri mje­se­ca i tje­dan da­na pri­je to­ga tvrt­ki Eli­za­beth Slo­ane obra­tio se Bill San­ford, pred­stav­nik pro­izvo­đa­ča oruž­ja...

ŽANR: POL. TRI­LER, 2016., SAD, FRA. REŽIJA: JOHN MADDEN ULOGE: JESSICA CHAS­TA­IN ★★★★ ★

FILM HTV 1 23:08

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.