NAJAVLJIVA­LA JE VJENČANJE, A ZARUČNIK JOJ JE OPET US­PIO ‘ZBRISATI’

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Ia­ko je zvi­jez­da “Is­tan­bul­ske ne­vjes­te” Asli Enver najavljiva­la da će se 10. svib­nja vjen­ča­ti s part­ne­rom Mu­ra­tom Bo­zom, sve­ča­nu ce­re­mo­ni­ju opet ni­je do­če­ka­la. Čak dva pu­ta su Mu­rat i Asli pre­ki­da­li i mi­ri­li se. Glu­mi­ca je go­vo­ri­la ka­ko ima ve­li­ku pot­po­ru u bu­du­ćoj sve­kr­vi, no či­ni se da je Mu­rat još je­dan­put iz­bje­gao vjenčanje, pa Asli vi­še ne go­vo­ri o za­jed­nič­koj bu­duć­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.