ŽANAMARI DRA­MI: ŽE­LIM DA MO­JA KĆI ZNA DA PRIPADAM SUPRUGU

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Pje­va­či­ca i yo­utu­be­ri­ca Žanamari Per­čić (37) ot­kri­la je ka­ko je lju­ti što je lju­di stal­no os­lov­lja­va­ju s nje­zi­nim dje­vo­jač­kim pre­zi­me­nom La­lić. - Kad mo­ja kći Ga­bi vi­di ime svo­je maj­ke, že­lim da to bu­de Žanamari Per­čić, a ne La­lić. S raz­lo­gom sam pro­mi­je­ni­la pre­zi­me - rek­la je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.