24sata - Cafe 24 : 2019-06-07

FESTIVAL : 16 : 15

FESTIVAL

CMCNezabor­av caféTV FESTIVAL Svake se godine natjecatel­ji potrude da publici bude zabavno. Nekad ‘padne’ poljubac, nekad pokažu previše, a nekad - jedu janjetinu! nastupi Baš kad se pomisli da im više ništa ne može pasti na pamet, natjecatel­ji sve iznenade. Nastupi u Vodicama glazbenici­ma su pa se zato bore za titulu ‘najupečatl­jivijeg’ itekako bitni Piše: KARLA RUMORA PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.