24sata - Cafe 24 : 2019-06-07

SHOW STARS : 4 : 3

SHOW STARS

caféTV SHOW STARS “Prvo što nam padne na pamet su lula, šarm, dječji, zarazni osmijeh, to je bio naš Đelo” glazbeni producent Nikša Bratoš na komemoraci­ji za skladatelj­a Đelu Jusića PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.