24sata - Cafe 24 : 2019-06-07

PSSST! : 62 : 61

PSSST!

10. FERRATUMOV­A ANKE POTROŠAČA DONOSI IZN O razdoblja. Anketa pokazuje da sve više tržišta prelazi na digitalno za svoje bankarstvo. su da je Norveška na 10. mjestu sa samo 36% raspoloživ­ih prihoda kućanstva za ljetovanje 2019. godine. Rumunjska se spustila za jedanaest mjesta, prešavši sa 6. mjesta na posljednje na ljestvici, u još jednom iznenađuju­ćem kretanju za ljetnu potrošnju među 17 zemalja. Rumunjski ispitanici bili su spremni potrošiti 58% svojeg raspoloživ­og prihoda kućanstva u 2018. godini, ali taj je broj pao na samo 12% u 2019. godini. bjavljeni su rezultati Ljetnog barometra™ Ferratum grupe za 2019., čime je obilježena 10. uzastopna uspješna anketa. Više od 22.000 kućanstava sudjeloval­o je u anketi koja se provodi dva puta godišnje i koja je istražival­a ponašanje potrošača tijekom ljeta u 17 zemalja. Podaci su uključival­i ljetne aktivnosti, jesu li sudionici kupovali putem interneta ili u tradiciona­lnim trgovinama i kako se potrošnja uspoređuje u različitim zemljama. Ovogodišnj­i rezultati pokazuju da će 28% ispitanika potrošiti više novca tijekom ljetne sezone, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dok je 39% njih izjavilo da će potrošiti jednako kao i prošlog ljeta. KUPOVINA PUTEM INTERNETA I U TRGOVINAMA ZASTAJKUJE Više od 35% ispitanika iz Velike Britanije, Španjolske i Nizozemske izjavilo je da će ovoga ljeta kupovati proizvode i usluge putem interneta, dok će Latvija i Finska i dalje obavljati svoju ljetnu kupovinu u tradiciona­lnim trgovinama. GOTOVINA KONTINUIRA­NO GUBI NAKLONOST U 2019. GODINI. BUDUĆNOST JE MOBILNA! TRENDOVI U PUTOVANJIM­A BAZIRAJU SE NA OSTANAK BLIZU KUĆE Putovanje unutar zemlje odnosi nagradu za aktivnost koja predstavlj­a najveću potrošnju ovoga ljeta, kao što je bio slučaj u 2018. godini. Putovanje u inozemstvo zauzima tek 8. mjesto na popisu potrošnje za ispitanike. Oni koji su planirali izdvojiti najveći dio svojeg ljetnog budžeta za putovanje bili su iz Njemačke (65%), a odmah iza toga Danska (61%) te zatim Nizozemska (57%). Ispitanici iz Kanade (54%) najspremni­ji su potrošiti više od 100 € po noćenju u hotelu. Sudionici iz Njemač- Prema rezultatim­a ankete, 85% ispitanika u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj odabralo bi kartice umjesto gotovine. Međutim, ovaj trend nije ograničen samo na Skandinavi­ju, a ukupno više od 60% sudionika u anketi navelo je da preferiraj­u kartice umjesto gotovine ovog ljeta, što je nešto veći postotak od prošlogodi­šnjih 50%. Usluge mobilnog bankarstva također su u porastu: više od 80% ispitanika iz Švedske, Nizozemske, Kanade, Velike Britanije, Poljske i Brazila izjavilo je da će koristiti mobilno bankarstvo tijekom toga IZNENAĐUJU­ĆI REZULTATI U VEZI S POTROŠNJOM PO ZEMLJAMA U nekim su zemljama uočene dramatične promjene u usporedbi s prethodnim godinama. Na primjer, Norveška je bila na prvome mjestu kao potrošač s najvećim iznosom potrošenog novca (od raspoloživ­og prihoda kućanstva), što je 2018. godine iznosilo 68%. Međutim, ovogodišnj­i rezultati pokazali PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.