SJEME ZLA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 13. 7. -

Godine 1972. osmo­go­diš­njem su Fran­ku Ma­gu­ireu pro­tes­tan­ski ek­s­tre­mis­ti ubili oca, na­vod­nog ka­to­lič­kog sim­pa­ti­ze­ra. Dva­de­set go­di­na kas­ni­je Frank je ka­riz­mat­ski vo­đa sku­pi­ne IRA-inih te­ro­ris­ta, i nakon što mu dru­go­vi nas­tra­da­ju u jed­nom okr­ša­ju s voj­skom i po­li­ci­jom, od­la­zi u Ame­ri­ku ne bi li na­ba­vio ‘stin­ge­re’.

ŽANR: KRIMIĆ, 1997., SAD REŽIJA: ALAN J. PAKULA ULO­GE: BRAD PITT, H. FORD ★★★ ★★

FILM DO­MA TV 19:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.