DOKUMENTAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SUBOTA, 13. 7. PROGRAM - -

NATIONAL GEOGRAPHIC

11:15 Zna­nost bu­duć­nos­ti Step­he­na Hawkin­ga 12:10 Zna­nost glu­pog 13:05 Vrp­ce o Ar­m­s­tron­gu 14:00 Apol­lo: Mi­si­je na Mje­sec 16:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 18:00 Di­nas­ti­ja Sje­ver­ne Ko­re­je iz­nu­tra 20:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 21:00 Vlas­ti­tim ri­je­či­ma 02:40 In­že­njer­ske ve­ze 03:25 Zo­na grad­nje

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

10:40 Taj­ne zo­olo­škog vr­ta 11:30 Ne­vje­ro­jat­ne ži­vo­ti­nje 18:00 Kad mor­ski psi na­pa­da­ju 19:45 Naj­čud­ni­je ži­vo­ti­nje: Mor­ski psi 20:40 Kad mor­ski psi na­pa­da­ju 22:25 Naj­čud­ni­je ži­vo­ti­nje: Mor­ski psi 23:20 Kad mor­ski psi na­pa­da­ju 01:05 Ne­vje­ro­jat­ne ži­vo­ti­nje DOKU TV

10:00 Žab­lja po­bje­da 11:00 Lju­bav je u div­lji­ni 12:00 Ču­vaj se su­sje­da 13:00 Ču­vaj se su­sje­da 14:00 Ču­vaj se su­sje­da 15:00 Gos­po­da­ri glaz­be 16:00 Gos­po­da­ri glaz­be 18:00 Žab­lja po­bje­da 19:00 Lju­bav je u div­lji­ni 20:00 Vr­hun­ski di­zajn: Ku­ća godine S2 20:50 Če­ški piv­ski rat

SE­RI­JA HTV 2 23:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.