X-MEN PO­ČE­TAK: WOLVERINE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 14. 7. -

Go­di­na je 1845. Ja­mes Howlett svje­do­či uboj­stvu svog oca zbog čega do­ži­vi tra­umu i mu­ta­ci­ju - me­tal­nim kan­dža­ma ko­je su mu iz­aš­le iz ru­ku ubi­je ubo­ji­cu Tho­ma­sa Lo­ga­na, za ko­jeg se kas­ni­je is­pos­ta­vi da mu je pra­vi otac. Za­jed­no s po­lu­bra­tom Vic­to­rom, Ja­mes ti­je­kom bi­je­ga kroz sto­lje­će su­dje­lu­je u ame­rič­kom Gra­đan­skom ra­tu...

ŽANR: ZF AKCIJA, 2009., SAD REŽIJA: GAVIN HOOD ULO­GE: HUGH JACKMAN ★★★ ★★

FILM RTL 2 20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.