SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NEDJELJA, 14. 7. PROGRAM - -

ARENASPORT 1

15:20 Dokumentar­ni film KEEPERS OF THE STREAK 16:00 No­go­met ST MIRREN - DUNFERMLIN­E 18:00 No­go­met 1/2 FINALE 20:00 Sko­ko­vi u vo­du SKO­KO­VI U VO­DU 1M MU­ŠKAR­CI FINALA 21:00 No­go­met 1/2 FINALA 23:00 Od­boj­ka na pi­je­sku FINALE ŽE­NE 23:45 No­go­met SION - EVERTON

ARENASPORT 2

13:30 Zra­ko­plov­s­tvo RED BULL AIR RACE BUDIMPESTA RACE 1 14:00 For­mu­la 1 INSIDE LINE 14:30 For­mu­la 1 VN VE­LI­KE BRI­TA­NI­JE: STUDIO F1 15:10 For­mu­la 1 VN VE­LI­KE BRI­TA­NI­JE: UTRKA 17:30 Boks KOTV WE­EK­LY 18:00 No­go­met HAUGESUND - TROMSO 20:00 For­mu­la 1 VN VE­LI­KE BRI­TA­NI­JE: UTRKA 22:00 No­go­met SEATTLE - ATLANTA SPORTKLUB 1

15:00 Šved­ska liga: Os­ter­sund - Nor­r­ko­ping LI­VE 17:00 Grand Slam Wim­ble­don (M): Finale (LI­VE uklju­če­nje) 19:00 Grand Slam Wim­ble­don (mix pa­ro­vi) : Finale LI­VE 21:00 Trans Wor­ld Sport 22:00 Od­boj­ka Liga na­ci­ja (M) F6 - za 3. mjes­to LI­VE 00:00 Wim­ble­don - Pre­gled da­na 13

SPORTKLUB 2

12:10 Grand Slam Wim­ble­don LI­VE 15:00 Grand Slam Wim­ble­don - FINALE (M) LI­VE 18:00 InCy­cle 18:25 Track & Fi­eld 19:00 No­go­met U19 (M) EP: Italy - Por­tu­gal LI­VE 21:00 Ju­do Grand Prix: Bu­da­pest - 3. DAN 23:00 Ko­šar­ka U18 (Ž) EP - FINALE 00:45 Ja­pan­ska liga: Tokyo - Kawa­sa­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.