TRANSFORME­RI: TAMNA STRA­NA...

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 15. 7. -

Go­di­na je 1961. Ar­ka, sve­mir­ski brod s pla­ne­ta Cyber­tron, ko­ji kri­je taj­nu ko­ja bi mo­gla okon­ča­ti rat iz­me­đu Au­to­bo­ta i De­cep­ti­co­na, sru­ši se na tam­nu stra­nu Mjeseca. NASA uo­či ne­sre­ću nakon čega John F. Ken­nedy odo­bri mi­si­ju na Mje­sec s taj­nim za­dat­kom da se is­tra­ži sve­mir­ski brod. Godine 1969. po­sa­da Apol­la 11 sli­je­će na Mje­sec.

ŽANR: ZF AKCIJA, 2011., SAD REŽIJA: MIC­HA­EL BAY ULO­GE:

SHIA LABEOUF ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 00:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.