SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 15. 7. PROGRAM - -

ARENASPORT 1

15:15 No­go­met ST MIRREN - DUNFERMLIN­E 17:00 Dokumentar­ni film SEPP BLATTER 18:00 Dokumentar­ni film HOMAGE EP 6 18:30 Dokumentar­ni film HOMAGE EP 7 19:00 No­go­met STABAEK - SARPSBORG 21:00 No­go­met 1/2 FINALA 23:00 Va­ter­po­lo HRVATSKA - AUSTRALIJA

ARENASPORT 2

15:00 Zra­ko­plov­s­tvo RED BULL AIR RACE BUDIMPESTA RACE 1 16:00 Ko­šar­ka REAL MADRID - BAR­CE­LO­NA GAME 1 17:30 Ru­ko­met VELUX MAGAZIN 18:00 No­go­met ZLIN - SLAVIA PRAG 20:00 Au­to­mo­bi­li­zam COMPLETE HL 21:00 Od­boj­ka na pi­je­sku FINALE I ZA 3. MJES­TO MJES­TO ŽE­NE 23:00 Sin­hro­ni­zi­ra­no pli­va­nje MIX DUET SPORTKLUB 1

14:00 No­go­met U19 (M) EP: Italy - Por­tu­gal 15:45 Pre­mi­er Le­ague - Go­lo­vi se­zo­ne 16:45 No­go­met U19 (M) EP: Norway - R. Ire­land LI­VE 18:35 SK Mix 19:00 No­go­met U19 (M) EP: Czech R. - Fran­ce LI­VE 20:45 Grand Slam Wim­ble­don (M): Finale 23:00 WTA All Ac­cess

SPORTKLUB 2

12:00 Pro­fi boks: O2 Are­na Lon­don 15:00 Grand Slam Wim­ble­don - FINALE (M) 18:00 Od­boj­ka Liga na­ci­ja (M) F6 - FINALE 19:45 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta 20:00 Ru­munj­ska liga: Vi­ito­rul - Di­na­mo (B) LI­VE 22:00 No­go­met U19 (M) EP: Norway - R. Ire­land 23:45 Grand Slam Wim­ble­don - FINALE (Ž)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.