SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV UTORAK, 16. 7. PROGRAM - -

ARENASPORT 1

15:15 No­go­met COLORADO - ARSENAL 17:00 Dok. film DIPLOMAT 18:00 Dok. flim EXTREME COLLECTION EP.7 18:30 Dok. flim EXTREME COLLECTION EP.8 19:00 Sko­ko­vi u vo­du 3M ŽE­NE 20:30 No­go­met COLORADO - ARSENAL 22:30 Dok. flim ARE­NA ESPORT EP. 6 23:00 Sko­ko­vi u vo­du 10M PLATFORMA ŽE­NE

ARENASPORT 2

15:00 Zra­ko­plov­s­tvo BUDIMPEŠTA RACE 2 16:00 Ko­šar­ka REAL M. - BAR­CE­LO­NA GAME 2 17:30 For­mu­la 1 INSIDE LINE 18:00 No­go­met COLORADO - ARSENAL 20:00 Au­to­mo­bi­li­zam MID SEASON REVIEW 21:00 Od­boj­ka na pi­je­sku FINALE I ZA 3. MJES­TO - MU­ŠKAR­CI 23:00 No­go­met 1/2 FINALE AFRIČKI KUP NA­CI­JA SPORTKLUB 1

16:25 Pre­mi­er Le­ague magazin Spe­ci­al: PL 100 - Da­vid Ja­mes 17:00 Ru­ko­met U21 (M) SP: Cro­atia - Ko­so­vo LI­VE 18:30 Ru­ko­met U21 (M) SP: Ser­bia - Ja­pan (LI­VE - uklju­če­nje) 20:00 Zlat­ni Mo­men­ti YU Spor­ta 20:20 No­go­met - pri­ja­telj­ska: Dyna­mo Dre­sden - PSG LI­VE 22:10 Špa­njol­ska liga - Pre­gled se­zo­ne

SPORTKLUB 2

15:25 Grand Slam Wim­ble­don - FINALE Du­blo­vi (Ž) 17:00 No­go­met U19 (Ž) EP: Norway - Holland LI­VE 18:50 Na da­naš­nji dan 19:00 Pre­gled NASCAR: Ken­tuc­ky - ZPAJA 19:55 Pre­gled Ba­sket 3x3 Wor­ld To­ur: Mexi­co City 20:30 No­go­met U19 (Ž) EP: En­gland - Ger­many LI­VE 22:30 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.