UBOJITA JANE

24sata - Cafe 24 - - PETAK 19. 7. -

Jane je ko­nač­no iz­gra­di­la nor­ma­lan ži­vot na far­mi ko­ju di­je­li s vo­lje­nim su­pru­gom Bil­lom “Ha­mom” Ham­mon­dom. No, nakon što se Bill su­ko­bi s okrut­nim kri­mi­nal­cem Joh­nom Bi­sho­pom, Jane zna da je nji­ho­voj sre­ći do­šao kraj. Pri­si­lje­na je za pomoć se obra­ti­ti biv­šem za­ruč­ni­ku jer zna da će joj Bi­shop i nje­go­va ban­da usko­ro za­ku­ca­ti na vra­ta.

ŽANR: VESTERN, 2015., SAD REŽIJA: GAVIN O’CON­NOR ULO­GE: NATALIE PORTMAN ★★★ ★★

FILM HTV 1 23:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.