VEĆ SAM ZABORAVIO NA ‘FA­ZI­LET’, SNIMAM OBI­TELJ­SKU SE­RI­JU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Dok ga naš­li gle­da­te­lji pra­te kao Ya­gi­za u se­ri­ji “Fa­zi­let i nje­ne kće­ri”, Çaglar Ertugrul nakon du­lje pa­uze ponovno sni­ma. Pot­pi­sao je ugo­vor s pro­du­cent­skom ku­ćom ARCY, ko­ja sni­ma hit-se­ri­je i pri­ka­zu­je ih na tur­skom Ka­na­lu D. No­va se­ri­ja će se zva­ti “Lo­ša dje­voj­ka”, a ka­ko Ca­glar kaže, riječ je o obi­telj­skoj ko­me­di­ji.

“Ima naj­mu­žev­ni­jeg rat­ni­ka za su­pru­ga, a pa­ti­la je za za­vod­ni­kom

pri­ja­te­lji o je­dva pre­ža­lje­noj lju­ba­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.