RO­MA­NA: PREBIO ME SU­PRUG I UKRAO MI ME­SO IZ HLADNJAČE...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Su­prug Mar­ko se ve­čer pri­je napada dro­gi­rao. Po­ku­ša­la sam ga odgovoriti od to­ga, a on me vri­je­đao da sam ‘pe­der i na­ka­za’, rek­la nam je Na­po­s­ljet­ku je za­vr­ši­la u bol­ni­ci jer ju je su­prug pre­tu­kao. Na kra­ju joj je uzeo i svu hra­nu iz hlad­nja­ka, uklju­ču­ju­ći i za­mrz­nu­ta pi­le­ća pr­sa.

Ro­ma­na Taylor (51).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.