ŽANAMARI: IMAM VI­ŠE ULETA, ALI MUŽ NI­JE LJUBOMORAN

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Pje­va­či­ca Žanamari Per­čić (37) čes­to na druš­tve­nim mre­ža­ma objav­lju­je pro­vo­ka­tiv­ne fo­to­gra­fi­je. - Ima i su­prug Ma­rio po­nu­da, pa smo rav­no­prav­ni! Ne­ma lju­bo­mo­re. Pri­mi­je­ti­la sam da što sam sret­ni­ja u lju­ba­vi, to imam vi­še uleta - iz­ja­vi­la je Žanamari.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.