BALKANSKA KRA­LJI­CA REALITYJA JE U ‘ZADRUZI’ OSVO­JI­LA 180.000 EURA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Lu­na Đo­ga­ni (23)

po­bi­je­di­la je u kon­tro­verz­nom re­alityju “Za­dru­ga” te do­bi­la glav­nu na­gra­du od 50.000 eura. Ali to ni­je sve što je za­ra­di­la od showa. Sva­ki tje­dan joj je na ra­čun “kap­nu­lo” oko 3000 eura, pa je ta­ko za­ra­di­la 180.000 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.