24sata - Cafe 24 : 2019-07-12

CAFÉTV IHISTRIONI : 17 : 16

CAFÉTV IHISTRIONI

16-17 petak, 12. srpnja 2019. toliko ljudi, da opet dolaze u kolonama - rekla je Ankica Dobrić. S dvije vrsne komičarke u predstavi nema dvojbe da će Opatovina i ovo ljeto biti puna. Baš kao što je to svaki put kad njih dvije izađu na scenu. Obje dugogodišn­je histrionke poznate su po glumačkim bravurama, za koje redovito uberu golemi pljesak. I obje su velike zaljubljen­ice u pučki teatar, u čaroliju Opatovine. Tajnu zbog koje još od 1974., kad je Histrion osnovan, ljudi hrle na Opatovinu, otkriva osnivač družine Zlatko Vitez. - Čarolija je u samom povijesnom­e mjestu, Prišlinovo­j kuli koju sam obnovio 1993., bedemima koji do danas stoje, a iz 13. su stoljeća. podsjeća na starinski Zagreb. Važne su i teme, glavna uloga u svakoj histrionsk­oj predstavi je Zagreb. Ako hoćeš imati zagrebačko histrionsk­o ljeto, moraš imati svoju, zagrebačku priču. I imamo je. Radimo komade koje ljudi vole i žele; Šenou, Vjekoslava Majera, Krležu, Antuna Gustava Matoša... i najpopular­niju od svih - Zagorku. I kad smo radili shakespear­eanske komade, uvijek smo nastojali prilagodit­i priču nama, gradu Zagrebu i kajkavskom jeziku - rekao nam je Zlatko Vitez. komad nastoji tematski prilagodit­i i aktualizir­ati. Čak i kad se radi o povijesti, baroku, periodu 19. stoljeća, trude se zbivanja prilagodit­i današnjem vremenu. Tako je i s najnovijom predstavom “Fine strine s Opatovine”. - Ljudi prepoznaju da taj izmišljeni način prilagođav­anja današnjem vremenu. Zato i postoji ta tajna, neraskidiv­a veza između Histriona i publike. Aktualizac­ija, ali i povijesne intrige, spletke svake godine ih vuku da gledaju predstavu - priča Vitez. Njegov Histrion svaki Cijeli ambijent PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.