24sata - Cafe 24 : 2019-07-12

CAFÉTV LJETNI EXPRESS : 61 : 60

CAFÉTV LJETNI EXPRESS

caféTV LJETNI EXPRESS 60-61 petak, 12. srpnja 2019. magazin za idealni odmor Novi luluksuzni­uksu od danas je u prodaji Pudis dolodolori­os es nost, consequid minimi, conse voluptur alic te Fahretaa Jahić Živojinovi­ć (58), poznatijao­znati kao Lepa Brena, htjela je kao klinkaka biti doktorica.dokto Ipak jje počela pjevapjeva­ti... je i soknice na štikle, što znači da je bila preteča Madonni, Beyonce..., koje su to ppočele nositi dvade- setak godina kasnije. Ušli smo u luksuzni stan Davida Bowieja u New Yorku. Rasprostir­ep se na 300 kvadratnih dratn metara, s susjedi su mum bili Robert De Niro i Naomi Naom Campbell. Donosimomo ulomkeu potresne knjige o katastrofi­kat u Ukrajini, “Černobilsk­aČern molitva”, u kojoj su jeziva svjedočans­tva preživjeli­h... Novi broj magazina maga Ljetni express od danas dan je u prodaji... (dl) po - Crtala sam nna papir kakve kkostime želim, a mama jje bila krojačica.ca. SašilaSaši­la mi jej sve što sam zamislila.zammislila I to u dvava primjerpri­mjerkaka jer sam punoo skakalaska­kala,, pa su pucali. U korzetimko­rzetimama sam pjevala već početkopoč­etkomom ‘8080-ih - reklakla je pjevačicap­jevačica zaz magazinin Ljetni Express.Expre Priznalaal­a je dada je bilabi “bucka”a” od 84 kg, a ondada se stesstesal­a. Nosilaila CIJELI INTERVJU PROČITAJTE U LJETNOM EXPRESSU, KOJI JE U PRODAJI NA SVIM KIOSCIMA PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.