LUK­SUZ: KYLIE DO­BI­LA KU­ĆU PU­NU RU­ŽA, SLAVI NA JAH­TI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Ku­ća mi je pre­kri­ve­na ru­ža­ma. a ni­je mi još ro­đen­dan, po­hva­li­la se Kylie Jenner (21). Nje­zin part­ner Travis Scott (28) od­lu­čio ju je iz­ne­na­di­ti uoči nje­zi­na 22. ro­đen­da­na. Iz­gle­da je us­pio u na­umu jer se naj­mla­đa mi­li­jar­der­ka na svi­je­tu “ras­to­pi­la”. Ho­da­la je bo­sa po la­ti­ca­ma ru­ža, a is­ti pri­mjer sli­je­di­la je i kći Stor­mi (1). Os­ta­vio joj je i čes­tit­ku za ro­đen­dan te na­pi­sao ka­ko je to tek po­če­tak slav­lja ko­je sli­je­di na jah­ti. (kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.