NO­VI ČLAN: OSIM ROBERTA IMA JOŠ JED­NOG IZ­VAN­BRAČ­NOG

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Uz iz­van­brač­nog si­na Roberta Oma­lje­va Šaban Šaulić na­vod­no ima još jed­nog si­na ro­đe­nog iz­van bra­ka. Sr­p­ski me­di­ji pi­šu ka­ko je ri­ječ o Mar­ku Jo­va­no­vi­ću (37), a sad je od­lu­čio tra­ži­ti dio na­s­ljed­stva. Vi­jest je za me­di­je po­t­vr­dio Ša­uli­ćev iz­van­brač­ni sin Ro­bert, ko­ji je re­kao da, ako je to is­ti­na, ugos­tit će Mar­ka. (po)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.