SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 12. 8. PROGRAM - -

ARE­NAS­PORT 1

17:00 No­go­met PRE­GLED BELGIJSKE LI­GE 17:30 Do­ku­men­tar­ni film HOMAGE EP 11 18:00 No­go­met PRE­GLED ŠKOT­SKE LI­GE 18:30 No­go­met HALLESCHER FC - VFL WOLFSBURG 20:45 No­go­met FC ENERGIE COTTBUS - FC BAYERN MÜNCHEN 22:30 No­go­met PR­VA LI­GA 22:30 No­go­met SLAVEN BE­LU­PO - HAJDUK

ARE­NAS­PORT 2

12:00 Bej­z­bol PHI­LA­DELP­HIA - SAN FRANCISCO 14:00 Od­boj­ka na pi­je­sku FI­NA­LE ŽE­NE 15:00 Košarka RE­AL MA­DRID - BARCELONA LASSA GAME 1 16:30 Rukomet VELUX MA­GA­ZIN 17:00 No­go­met ANDERLECHT - MECHELEN 19:00 Bej­z­bol NY YANKEES - BALTIMORE 22:00 Pli­va­nje JINAN DAN 1 SPORT­KLUB 1

11:00 ATP 500 Ham­burg LIVE 18:00 Na da­naš­nji dan & SK Mix 18:30 Rukomet U21 (M) SP: Por­tu­gal - Cro­atia LIVE 20:15 InCy­cle 20:45 SK Mo­ments 21:00 Rukomet U21 (M) SP: Slo­ve­nia - Spa­in LIVE 22:35 Špa­njol­ska li­ga - Najbolji stri­je­lac 23:00 No­go­met - pri­ja­telj­ska: Ajax - Pa­nat­hi­na­ikos

SPORT­KLUB 2

16:30 Rukomet U21 (M) SP: Ja­pan - LIVE 18:00 Spi­rit of Yac­h­ting 2019 18:30 ATP 500 Ham­burg LIVE 20:15 Na da­naš­nji dan 20:30 Be­ach Soc­cer - Kva­li­fi­ka­ci­je za SP (Mos­cow) 21:40 Be­ach Soc­cer - Kva­li­fi­ka­ci­je za SP (Mos­cow) 22:50 Be­ach Soc­cer - Kva­li­fi­ka­ci­je za SP (Mos­cow) 00:00 ATP 500 Ham­burg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.