SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 16. 8. PROGRAM - -

ARE­NAS­PORT 1

15:30 Od­boj­ka HR­VAT­SKA - SR­BI­JA 17:30 Do­ku­men­tar­ni film RO­AD TO TOKYO 11 18:00 No­go­met ABER­DE­EN - RI­JE­KA 20:00 No­go­met NAJ­A­VA FRAN­CU­SKE LI­GE 20:45 No­go­met LYON - ANGERS 22:30 Do­ku­men­tar­ni film ARE­NA ESPORT 11 23:00 No­go­met DI­NA­MO - IN­TER

ARE­NAS­PORT 2

12:00 Bej­z­bol DETROIT - SEATTLE 14:00 No­go­met COLON - ZULIA 16:00 No­go­met ZRINJ­SKI - MALMO 18:00 Od­boj­ka TUR­SKA - ITA­LI­JA 20:00 No­go­met PRE­GLED BELGIJSKE LI­GE 20:30 No­go­met CLUB BRUGGE - EUPEN 22:30 Do­ku­men­tar­ni film ARE­NA ESPORT 11 23:00 Bej­z­bol DETROIT - SEATTLE SPORT­KLUB 1

15:00 Spe­edway of Na­ti­ons: Ru­ssia - FI­NA­LE 18:00 Košarka U20 (M) EP - FI­NA­LE 19:50 MUTV: Red Ri­val­ri­es - Ar­se­nal & Chel­sea 20:45 No­go­met - pri­ja­telj­ska: WBA - Bo­ur­ne­mo­uth LIVE 22:40 InCy­cle 23:10 ATP 500 Ham­burg & ATP Gs­ta­ad & ATP Atlan­ta - 1/4 Fi­na­la

SPORT­KLUB 2

10:30 ATP Gs­ta­ad 1/4 Fi­na­le LIVE 11:30 ATP 500 Ham­burg & ATP Gs­ta­ad - 1/4 Fi­na­la LIVE 18:00 ATP Atlan­ta 1/4 Fi­na­la LIVE 23:45 Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta & SK Mix 00:00 ATP Gs­ta­ad 1/4 Fi­na­le 02:00 ATP Atlan­ta 1/4 Fi­na­la LIVE 04:00 ATP Gs­ta­ad 1/4 Fi­na­le 05:40 Aus­trij­ska li­ga: Ra­pid - Sal­z­burg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.