VI­DA ZEZA IVA­NU: ‘KA­DA DOBIJEŠ HEMOROIDE, VRAG ĆE TI BI­TI KRIV’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Hrvatski re­pre­zen­ta­ti­vac Do­ma­goj Vi­da (30) na druš­tve­nim mre­ža­ma na­ša­lio se sa su­pru­gom Iva­nom (26) ko­ja je obja­vi­la fotografij­u ka­ko sje­di na hlad­nom ka­me­nu.

- Sa­mo sje­di na po­du, ka­da dobiješ he­me­ro­ide vrag će ti bi­ti kriv! - na­pi­sao je Do­ma­goj, a Iva­na mu ni­je os­ta­la duž­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.