X-MEN

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 8. 9. -

Sva­ko ma­lo spo­ra evo­lu­ci­ja na­či­ni iz­ne­na­dan, go­lem skok. U ne ta­ko da­le­koj bu­duć­nos­ti re­zul­tat to­ga je ma­la gru­pa neo­bič­nih lju­di s ne­vje­ro­jat­nim su­per­mo­ći­ma. To su X-Me­ni! Ovo je adap­ta­ci­ja kla­sič­nog stri­pa u ko­joj Pa­trick Stewart glu­mi pro­fe­so­ra Xa­vi­era, te­le­pat­skog mu­tan­ta či­ja ško­la po­du­ča­va dru­ge lju­de nje­go­ve vr­ste...

ŽANR: ZF, 2000., SAD RE­ŽI­JA: BRYAN SINGER ULO­GE: HUGH JAC­K­MAN, PA­TRICK STEWART  

FILM DO­MA TV 21:25

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.