DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NEDJELJA, 8. 9. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

13:00 Su­per­struk­tu­re: In­že­njer­ska ču­da 14:00 Gor­don Ram­say: Ne­is­tra­že­ne ku­hi­nje 15:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća: Po­seb­ni iz­vje­štaj 18:00 Za­ko­pa­ne taj­ne Dru­gog svjet­skog ra­ta 19:00 Ka­tas­tro­fa na mos­tu u Ge­no­vi 20:00 Gor­don Ram­say: Ne­is­tra­že­ne ku­hi­nje 21:00 Isu­ši­va­nje oce­ana: Bi­jeg iz Al­ca­tra­za 22:00 Isu­ši­va­nje oce­ana 23:00 9/11: Kon­tro­la ne­ba

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC WILD

10:20 Ek­s­trem­ni mla­dun­ci 11:10 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 18:00 Nor­dij­ska div­lji­na 18:55 Div­lji Ja­pan: Ja­pan­ski ma­ka­ki 19:45 Div­lja Mon­go­li­ja: Zem­lja ek­s­tre­ma 20:40 Nor­dij­ska div­lji­na 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 00:15 Nor­dij­ska div­lji­na DOKU TV

10:00 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re 11:00 Ljubav je u div­lji­ni 12:00 Gra­di­te­lji dvo­ra­ca 15:00 Ro­man­tič­ni gra­do­vi svi­je­ta 16:00 Ro­man­tič­ni gra­do­vi svi­je­ta 18:00 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re 18:30 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re 19:00 Ljubav je u div­lji­ni 20:00 Na­no re­vo­lu­ci­ja 21:00 Bar­ce­lo­na: San o no­go­met­nom sa­vr­šens­tvu

SE­RI­JA NO­VA TV 20:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.