OD ULO­GA U SE­RI­JA­MA ZA­RA­DIO JE 32,5 MI­LI­JU­NA KU­NA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Tolgahan Sayışman (37) je­dan je od naj­zgod­ni­jih tur­skih glu­ma­ca i mo­de­la, a poz­nat je po ulo­ga­ma u se­ri­ji “Igra lju­ba­vi” te “Za­bra­nje­na ljubav”. Zbog broj­nih ulo­ga u se­ri­ja­ma i svi­je­ta mo­de­lin­ga ko­jem je po­sve­ćen, Sayışma­nu je bo­gat­stvo pro­ci­je­nje­no na čak pet mi­li­ju­na do­la­ra, od­nos­no 32,5 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.