MISS HR­VAT­SKE: ‘SVA­KOD­NEV­NO SE SUSREĆEM S PREDRASUDA­MA...’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST -

Miss Lič­ko-senj­ske žu­pa­ni­je Ka­ta­ri­na Ma­mić (22) po­bi­je­di­la je na Iz­bo­ru za miss Hr­vat­ske, a mo­de­lin­gom se ba­vi vi­še od se­dam go­di­na. - Susrećem se s predrasuda­ma sko­ro pa sva­kod­nev­no. Na­ža­lost, mo­de­ling in­dus­tri­ja se ne­ri­jet­ko po­is­to­vje­ću­je s kri­vim vri­jed­nos­ti­ma - objas­ni­la je Miss Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.