BB SABINA: ‘IMAM VE­LI­KU, OBLU, PRIRODNU I PODIGNUTU POZADINU’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST -

Biv­ša su­di­oni­ca “Big Brot­he­ra” Sabina Santl (34) ne sra­mi se go­vo­ri­ti o svo­jim obli­na­ma.

- Gru­di sam ra­di­la, a Odu­vi­jek je bi­la po­ve­ća, po­dig­nu­ta i obla. Obo­ža­vam svo­je obli­ne i po­nos­na sam na njih! - rek­la je.

gu­za je pri­rod­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.