VILU U LA-U JE PRO­DA­LA, FA­LI­LO JOJ DRUŠ­TVO

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SHOW STARS -

Jet-se­te­ri­ci Sa­nji Duggan (47) u Los An­ge­le­su je ne­dos­ta­ja­lo za­gre­bač­ko jet-set druš­tvo pa je za 30 mi­li­ju­na ku­na pro­da­la vilu na Be­ver­ly Hil­l­su od 400 kva­dra­ta i vra­ti­la se. U “slav­nu” vilu do­la­zi­li su Ta­nja Dra­go­vić i Go­ran Iva­ni­še­vić, Snje­ža­na Me­hun, Neven Ci­ga­no­vić, Kris­ti­na Bra­dač, Fa­ni Stip­ko­vić...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.