NE­VO­LJE U RAJU

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM SUBOTA 5. 10. -

Pro­da­vač glaz­be­ne igre Gu­itar He­ro, Da­ve, do­ma­ći­ca Ro­ni te nji­ho­vo dvo­je dje­ce kla­si­čan su pri­mjer obitelji sred­nje ame­rič­ke kla­se, ko­ja ve­ći­nu vre­me­na pro­vo­di sklad­no i ure­đu­ju­ći dom. Jon i Lucy za­jed­no su još od sred­njo­škol­skih da­na, ima­ju pa­met­nu, ali po­ma­lo na­iv­nu kći La­cey i upra­vo se su­oča­va­ju s brač­nom kri­zom.

ŽANR: ROM. KOM., 2009., SAD RE­ŽI­JA: PE­TER BILLINGSLE­Y ULO­GE: VINCE VAUGHN ★★★ ★★

FILM RTL 21:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.