ISTINITE LAŽI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM NEDJELJA 6. 10. -

Hen­ry Ta­sker je ra­do­ho­li­čar i pro­da­vač kom­pju­te­ra ko­ji za­ne­ma­ru­je svo­ju že­nu He­len, prav­nu taj­ni­cu. Si­mon za­va­đa He­len pri­ča­ma da je tajni agent, a za­pra­vo je pro­da­vač auto­mo­bi­la. Hen­ry sum­nja da ga He­len va­ra, pa ša­lje ne­ko­li­ko pri­ja­te­lja da ju ot­mu. He­len ta­da saz­na­je da je njen muž Hen­ry za­pra­vo tajni agent...

ŽANR: KOMEDIJA, 1994., SAD RE­ŽI­JA: JA­MES CA­ME­RON ULO­GE:

A. SC­HWAR­ZE­NEG­GER ★★★★ ★

FILM DO­MA TV 19:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.