BI­JEG

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 7. 10. -

Biv­ši vo­zač auto­mo­bil­skih utr­ka Brent Mag­na pri­si­ljen je još jed­nom sjes­ti za uprav­ljač i odvo­zi­ti naj­važ­ni­ju i naj­o­pas­ni­ju utr­ku svo­je­ga ži­vo­ta. Na­ime, ka­ko bi spa­sio svo­ju ote­tu su­pru­gu, Brent mora vo­zi­ti slu­ša­ju­ći na­red­be ta­jans­tve­ne oso­be ko­ja nad­gle­da svaki nje­gov po­kret. Brent u oča­ju pris­ta­je igra­ti opas­nu igru...

ŽANR: AKCIJA, 2013., SAD, BUG. RE­ŽI­JA: COURTNEY SOLOMON ULO­GE: ETHAN HAWKE ★★★ ★★

FILM NO­VA TV 23:20

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.