JOHANNA

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 7. 10. -

Johanna, mla­da ovis­ni­ca o mor­fi­ju, na­kon ne­sre­će pad­ne u ko­mu, no li­ječ­ni­ci ju ne­kim ču­dom us­pi­ju spa­si­ti od si­gur­ne smr­ti. Osje­tiv­ši Bož­ju mi­lost, Johanna pos­ta­je me­di­cin­ska ses­tra u bolnici gdje liječi pa­ci­jen­te nu­de­ći im svo­je ti­je­lo. Mla­di li­ječ­nik, ogorčen zbog nje­zi­no­god­bi­ja­nja, udru­žu­je se s osob­ljem bol­ni­ce koje je raz­bjes­ni­lo nje­zi­no “li­je­če­nje” sek­som.

ŽANR: GLAZ­BE­NI, 2005., MA­ĐAR­SKA RE­ŽI­JA: KORNÉL MUNDRUCZÓ ULO­GE: ORSOLYA TÓTH ★★★ ★★

FILM HTV 3 23:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.