SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 7. 10. PROGRAM - -

ARE­NAS­PORT 1

14:40 No­go­met PRE­GLED KO­LA 15:30 No­go­met HR­VAT­SKI DRAGOVOLJA­C - SLA­VEN BELUPO 17:30 Ko­šar­ka HR KO­ŠAR­KA 18:00 Ko­šar­ka KR­KA - FMP 20:00 Do­ku­men­tar­ni film HOMMAGE 18 20:45 No­go­met ORLEANS - LENS 22:40 No­go­met PRE­GLED ŠKOTSKE LI­GE

ARE­NAS­PORT 2

10:30 Ru­ko­met FLENSBURG - FUCHSE 12:00 Bej­z­bol NA­TI­ONAL LE­AGUE WILD CARD 14:00 Atletika DOHA DAN 10 FI­NA­LA 16:00 No­go­met ESTUDIANTE­S - HURACAN 18:00 Ru­ko­met VELUX MA­GA­ZIN 18:30 Ko­šar­ka CSKA - ZE­NIT 22:30 Fut­sal FUT­SAL DI­NA­MO - SQUARE 22:00 Bej­z­bol ALDS GAME 3 SPORT­KLUB 1

06:30 ATP Masters Shan­g­hai LIVE 16:00 SK Mix 16:30 NFL - Naj­bo­lja utak­mi­ca 5. ko­la 19:00 Tur­ska ko­šar­ka: Be­sik­tas - Efes LIVE 21:00 Le­ague 1: Bol­ton - Blac­k­po­ol LIVE 23:00 Cham­pi­on­ship - Pre­gled 23:30 Pre­mi­er Le­ague - Pre­gled 00:25 Špa­njol­ska li­ga - Pre­gled

SPORT­KLUB 2

06:30 ATP Masters Shan­g­hai LIVE 14:15 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta 14:30 Pre­gled Eu­ro­cup 15:00 Pre­mi­er Le­ague: Li­ver­po­ol - Le­ices­ter 16:45 ATP Tokyo - FI­NA­LE 18:30 KHL: SKA - Spar­tak LIVE 21:00 Pre­gled Pre­mi­er Le­ague 22:00 Pre­gled špa­njol­ske li­ge 23:00 NFL: Kan­sas City - In­di­ana­po­lis

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.