SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SRIJEDA, 9. 10. PROGRAM - -

ARE­NAS­PORT 1

16:30 No­go­met MLS MA­GA­ZIN 17:00 Ko­šar­ka ENDESA MA­GA­ZIN 17:30 Ko­šar­ka STU­DIO UOČI DERBIJA 18:00 Ko­šar­ka CI­BO­NA - ZA­DAR 20:00 Ru­ko­met VELUX MA­GA­ZIN 20:45 Ru­ko­met ST RAPHAEL - MONTPELLIE­R 22:30 No­go­met PRE­GLED BELGIJSKE LI­GE 23:00 No­go­met HAJDUK SPLIT - VA­RA­ŽDIN

ARE­NAS­PORT 2

08:30 Ho­kej na le­du CAROLINA - TAMPA BAY 10:30 Ru­ko­met MEŠKOV - EU­RO­FARM RA­BOT­NIK 12:00 Bej­z­bol NLDS GAME 3 14:00 Atletika DOHA DAN 8 FI­NA­LA 16:00 No­go­met RI­VER PLA­TE - PATRONATO 18:00 Ko­šar­ka SPARS - MZT 19:45 Ho­kej na le­du ZUG - PILSEN 22:00 Ame­rič­ki no­go­met MICHIGAN STATE - OHIO SPORT­KLUB 1

06:30 ATP Masters Shan­g­hai LIVE 16:00 Eu­ro­cup: Par­ti­zan - To­fas 17:30 Se­gun­da di­vi­si­on - Pre­gled 18:30 Eu­ro­cup: Ga­la­ta­sa­ray - Ol­den­burg LIVE 20:20 Zlat­ni Mo­men­ti YU Spor­ta 20:45 No­go­met - pri­ja­telj­ska: Ger­many - Ar­gen­ti­na LIVE 22:40 Eu­ro­cup: UNICS - Ce­de­vi­ta

SPORT­KLUB 2

14:55 Od­boj­ka - Svjet­ski Kup (M): Italy - Egypt 16:30 Pre­gled ATP 500 Pe­king 17:25 Od­boj­ka - Svjet­ski Kup (M): Ar­gen­ti­na - Bra­zil 19:00 Eu­ro­cup: Lokomotiv - Ve­ne­zia LIVE 20:50 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta 21:15 Eu­ro­cup: Vir­tus - RI­shon LIVE 23:15 No­go­met - pri­ja­telj­ska: Ger­many - Ar­gen­ti­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.