LO­VI­NA

24sata - Cafe 24 - - PETAK 11. 10. -

U šu­ma­ma Sil­ver Fal­l­sa pro­fe­si­onal­ni ubo­ji­ca Aa­ron Hal­lam bru­tal­no ubija če­tve­ro lo­va­ca na je­le­ne. FBI se za po­moć obra­ća L.T. Bon­ha­mu. Bon­ham je ci­je­li ži­vot pro­veo tre­ni­ra­ju­ći spe­ci­jal­ce da pos­ta­nu vje­šti ubo­ji­ce. Kad saz­na­je da su ne­dav­na umor­stva dje­la čo­vje­ka ko­jeg je sam po­du­ča­vao, osje­ća se po­zva­nim za­us­ta­vi­ti ga.

ŽANR: AKCIJA, 2003., SAD RE­ŽI­JA: WILLIAM FRIEDKIN ULO­GE: TOMMY LEE JO­NES ★★★ ★★

FILM HTV 1 00:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.