NERED O GLAZ­BI I OBITELJI: ‘SVO­JE SAM KLIN­CE NAVUKAO NA HIP-HOP’

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Po­pu­lar­ni hr­vat­ski re­per Mar­ko La­sić Nered (40) glaz­be­nu ka­ri­je­ru ‘pa­uzi­rao’ zbog obitelji, a Kar­lu (9), Ko­ri­ni (4) i Kla­ri (2) pu­šta sa­mo ‘pris­toj­ne’ pje­sme iz svog opu­sa. - Slu­ša­ju mo­ju glazbu, vi­še na­vi­jač­ku ne­go kla­si­čan rap. Ne smi­jem im to još pus­ti­ti-iz­ja

Pje­va­či­ca Mia Dim­šić (26) o lju­bav­nim pro­ble­mi­ma za Story

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.