MAR­KO KUTLIĆ S PJE­SMOM ‘SA­MO LJU­BAV’ U FI­NA­LU CESARICE...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

U kon­ku­ren­ci­ji za mje­seč­ni hit bi­le su pje­sme: ‘Brod za na­bo­lje’ Do­ris Dra­go­vić, ‘Kad smo se vo­lje­li’ Van­ne, ‘Lu­di­lo bra­le’ Luke Ni­že­ti­ća, Mi­ros­la­va Ško­re i Re­ne Bi­to­raj­ca, ‘Sa­mo lju­bav’ Mar­ka Ku­tli­ća i ‘Sva bla­ga ovog svi­je­ta’.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.