SPORT­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NEDJELJA, 10. 11. PROGRAM - -

ARE­NAS­PORT 1

14:30 Do­ku­men­tar­ni film SHORTLIST EP. 21 15:00 No­go­met RIVER PLA­TE - ROSARIO 17:00 Do­ku­men­tar­ni film SHORTLIST EP. 22 17:30 No­go­met RI­JE­KA - DI­NA­MO 19:30 No­go­met PR­VA LI­GA 21:00 Ko­šar­ka HR KO­ŠAR­KA 21:30 Ko­šar­ka MIN­NE­SO­TA - DENVER

ARE­NAS­PORT 2

12:30 Ko­šar­ka OBRADORIO - BA­SKO­NIA 14:30 No­go­met NAJ­A­VA FRAN­CU­SKE LI­GE 15:00 No­go­met RENNES - AMIENS 17:00 No­go­met MONTPELLIE­R - TOULOUSE 19:00 Do­ku­men­tar­ni film 250 STEPENIKA 20:00 Ko­šar­ka KOPER PRI­MOR­SKA - CEDEVITA OLIMPIJA 22:00 Ho­kej na le­du VANCOUVER - NJ DEVILS

SPORT­KLUB 1

14:40 SK Mix 15:00 ATP Mas­ters Cup Lon­don (singl) LI­VE 17:00 Pre­mi­er Le­ague

- U su­sret der­bi­ju 17:30 Pre­mi­er Le­ague: Li­ver­po­ol - Man­c­hes­ter City LI­VE 19:30 Tur­ska ko­šar­ka: Fe­ner­bah­ce - Be­sik­tas 21:00 ATP Mas­ters Cup Lon­don (singl) LI­VE 22:45 ATP Un­co­ve­red

SPORT­KLUB 2

12:30 WTA Fi­nals Shen­zhen - FI­NA­LE LI­VE 14:30 SK mo­ments & Zlat­ni mo­men­ti YU spor­ta 14:45 Pre­gled Eu­ro­le­ague 15:30 NFL (Lon­don): Jac­k­so­nvil­le - Ho­us­ton LI­VE 18:30 Ri­va­li­tet Le­gen­di 19:00 NFL: Kan­sas City - Min­ne­so­ta LI­VE 22:05 SK Mix 22:25 NFL: LA Char­gers - Gre­en Bay LI­VE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.