VO­LIM CRTIĆE, IDEM NA KLASIKU, ALI I ROCK FESTIVALE JER U DUŠI SAM IPAK PRA­VI ROKER

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Caglar Ertugrul (32), ko­jeg zna­mo kao Ja­gi­za iz se­ri­je “Fa­zi­let i nje­zi­ne kće­ri”, u duši je pra­vi roker. Bio je, hva­li se, na tri fes­ti­va­la Rock’n’Co­ke, a slu­šao je i Ja­mi­roqu­aija u Ku­ruçeşme Areni. Ka­že da glaz­bu ne di­je­li pa je ta­ko slu­šao tur­ska Dva te­no­ra i dan pos­li­je Emi­ne­ma. Vo­li crtiće i fil­mo­ve za dje­cu, pa je gle­dao i “De­tek­tiv Pi­kac­hu”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.