GAZDINA KĆI GLU­MI U KAM­PA­NJI: NI­JE MI PR­VI PUT DA SAM MO­DEL

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

U naj­no­vi­joj kam­pa­nji za tre­nir­ke ko­je je di­zaj­ni­ra­la Ha­na Ha­dži­av­da­gić Ta­ba­ko­vić angažirala je i Ivu To­do­rić (43) i nje­zi­nu kćer Ta­ru (18).

- Ni­sam pr­vi put u ulo­zi mo­de­la, iako je to bi­lo dav­no, uis­ti­nu je bi­lo pre­kras­no sni­ma­ti na pri­vat­nom hi­po­dro­mu kraj Bu­zi­na - rek­la je Iva. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.