PLENKOLOGIJA

24sata - - NEWS -

U Hr­vat­skoj nit­ko ne zna gdje je gra­ni­ca u od­no­si­ma i po­na­ša­nju. Lju­di su to­li­ko ne­pris­toj­ni da za­di­ru u naj­in­tim­ni­je stva­ri. Zna­te li što bi Jun­c­ker re­kao da ga pi­ta­te na što po­tro­ši pla­ću? Re­kao bi ‘To se nas ne pi­ta’. E pa, gos­po­do dra­ga, ta­ko se ni nas ne pi­ta ka­ko od npr. 15.000 kn po­tro­ši­mo 25.000 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.