Brač­ne ša­ke: Par iz En­gle­ske obo­rio re­kord u raz­bi­ja­nju dr­ve­nih plo­ča

24sata - - NEWS -

Chris i Li­sa Pit­man uš­li su u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da u raz­bi­ja­nju dr­ve­nih plo­ča. U jed­noj ih je mi­nu­ti Chris raz­bio 314, a Li­sa 155. - Bi­lo je za­is­ta te­ško. Chris i ja smo već raz­bi­ja­li plo­če, ali ne i dr­ve­ne plo­če od bo­ro­vi­ne pa je bi­lo dru­ga­či­je - rek­la je Li­sa po za­vr­šet­ku do­ga­đa­ja. Zbog ovog su su­pruž­ni­ci pro­gla­še­ni za naj­s­naž­ni­ji par na pla­ne­tu. (kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.